Geosynthetics Geogrid

 • High Tensile Strength Geosynthetics Geogrid For Soil Reinforcement

  மண் வலுவூட்டலுக்கான உயர் இழுவிசை வலிமை ஜியோசிந்தெடிக்ஸ் ஜியோகிரிட்

  ஜியோக்ரிட் என்பது ஒரு ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்பாகும், இது குறிப்பாக மண்ணின் உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் வலுவூட்டல் பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.இது பாலிப்ரொப்பிலீனில் இருந்து, வெளியேற்றும், நீளமான நீட்சி மற்றும் குறுக்கு நீட்சி ஆகியவற்றின் செயல்முறையிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.

  மொத்தம் 3 வகைகள் உள்ளன:
  1)பிபி யூனியாக்சியல் ஜியோகிரிட்
  2)பிபி பைஆக்சியல் ஜியோகிரிட்
  3) எஃகு பிளாஸ்டிக் வெல்டிங் ஜியோகிரிட்